Berkan

Fra textilnet
Skift til: navigering, søgning


VARIATIONER

Barkan, berkan, barcan, barakan, barakcan, berkcan, percan, perkan

SPROG

Eng.: barracan;

Fr.: baracan, bouracan. (Rawert 1831, ”Uldent Tøi, Barkan”)

DEFINITION

Tekstil oprindelig vævet af kamelgarn, siden af fåreuld, beskrives som tæt og fast vævet. Har forskellige farver. Fremstillet i bl.a. Frankrig, England og Tyskland.

TID

Hos Lorenzen 1975 fremgår det, at man havde berkan omkring 1700. (Lorenzen 1975, s. 20)

Meyer skriver i 1924: ”(…) spiller i det hele nu ingen synderlig rolle”. (Meyer 1924, ”Perkan”)

FORKLARING

Juul skriver i 1807, at berkan, barakan eller perkan er et tæt og uvalket tekstil (se valkning), som tidligere udelukkende blev fremstillet af kamelgarn. Men nu (i 1807) væves det næsten udelukkende af fåreuld. Det fremstilles i forskellige farver. Det fineste og tætteste berkan er næsten vandtæt og kaldes for regnberkan, det bruges ofte til overkjoler. (Juul 1807, ”Berkan”).

En lignende forklaring ses hos Rawert i 1831. (Rawert 1831, ”Uldent Tøi, Barkan”)

Lorenzen skriver, at sorte regnklæder af berkan sandsynligvis har fungeret som sørgeslør i 1700årene. (Lorenzen 1975, s. 20).

Meyer skriver i 1924, at perkan eller berkan er et tæt, fast vævet, uldent stof, som normalt væves af stærkt snoet, hårdt, fast, tretrådet garn. I sort anvendes det undertiden til præstekjoler. (Meyer 1924, ”Perkan”)

CITAT

”Berkan, Barakan eller Perkan, et fastvævet, tæt og uvalket uldent Tøy, som væves af stærk tvundet Uldgarn, vel ogsaa af Kamelgarn, hvoraf det fordum ene vævedes. Det fabrikeres i forskiellige Farver og af forskiellig Brede fra 4/5 til 5/6 Alen. Stykkerne pleie holde fra 36 til 80 Alen i Længden. Egentlig kommer det an paa antallet af Traadene i Rendingen og Isletten (se kæde og skud. Red.), og paa disses større eller mindre Tvindning. Det fiineste og tætteste Berkan kaldes Regnberkan, fordi det ikke gien-nemtrænges, i det mindste meget vanskeligt, af Regn, hvorfor man og hyppig bruger det til Overkioler. Isletten er langt stærkere tvunden end Rendingen, saa at man til det Stykke, som kan væves af 17 Pd. Garn bruger 7 Pund til Rendingen og 10 til Islæt. Rendingen er altid dobbelt tvundet, men Isletten vel sexdobbelt efter Garnets Fiinhed. Naar derfor Fabri-kanten, for at spare sin Umage, tager grovere og altsaa færre Traader, saa taber tøiet derved meget i Godhed. Det væves for resten med 4 Skafter og 4 Fodtræer (se væveteknik. Red.). De franske og engelske Berkaner ere de bedste, men de engelske have tillige et bedre Udseende. For resten fabrikeres de og i Bøhmen, Sachsen og paa flere Steder i Tyskland”.

(Juul 1807, ”Berkan”)

KILDER

Termen optræder i følgende kilder: Andersen, Ellen: Seddelkartotek. Opbevares på Nationalmuseet, [Andersen kartotek]. Juul, Bruun: Naturhistorisk, oeconomisk og technologisk Handels- og Varelexikon. Bd. 1 – 3. Kbh.: A. og S. Soldins Forlag, 1807 – 12, [Juul 1807]. Lorenzen, Erna: Folks tøj i og omkring Århus 1675-1850. Aarhus: Universitetsforlaget, 1975, [Lorenzen 1975]. Lorenzen, Erna: Seddelkartotek. Opbevares i Den Gamle By, [Lorenzen kartotek]. Meyer, Karl: Almindeligt, Illustreret Vareleksikon. 4. udg. Kbh.: H.Aschehoug & Co. 1924, [Meyer 1924]. Ordbog over det danske Sprog, historisk ordbog 1700 – 1950. Bd. 1 – 28, 1919-54; supplementsbind 29 – 33, 1992 - 2005. http://ordnet.dk/ (anvendt 2011 - 2013), [ODS]. Rawert, Ole Jørgen: Almindeligt Varelexicon. Bd. 1 - 2. Kbh.: V. F. Soldenfeldt, 1831 – 34, [Rawert 1831]. Salmonsens Konversationsleksikon. Chr. Blangstrup (red.). 2. udg. Bd. 1 – 26. Kbh.: A/S J. H. Schultz Forlagsboghandel, 1915 – 1930, [Salmonsen].

Termen optræder ikke i: Andersen, Ellen: Danske bønders klædedragt. Kbh.: Carit Andersens Forlag, 1960, [Andersen 1960]. Berlingske Haandarbejdsbog. Ellen Andersen, Gertie Wandel og T. Vogel-Jørgensen (red.). Bd. 1 – 3. Kbh.: Berlingske Forlag, 1943 – 44, [BHB]. Bonniers Store Håndarbejdsleksikon. Bd. 1 – 20. Kbh.: Bonniers Bøger A/S, 1995, [BSHL]. Kalkar, Otto: Ordbog til det ældre danske Sprog (1300 – 1700). Bd. 1-4. Kbh.1881-1907. http://www.hist.uib.no/kalkar/ (anvendt 2011 – 2013), [OTDS]. Textilbogen, Haandbog i textil varekundskab. Poul Sterm (red.). Bd. 1 – 2.. Kbh.: Westermanns Forlag, 1946, [Textilbogen 1946].