Brabantes

Fra textilnet
Skift til: navigering, søgning


VARIATIONER

Brabantes

SPROG

-

DEFINITION

Tekstil, lærred fremstillet i flere kvaliteter af hør, en enkelt af hør og hamp. Blev i begyndelsen af 1800tallet produceret i Flandern (Oprindelig et grevskab, der dækkede områder i de nuv. lande Belgien, Holland og Frankrig). Navnet antyder dog, at det også er blevet fremstillet i det tilgrænsende område Brabant (Oprindelig et hertugdømme, der dækkede områder i de nuv. lande Holland og Belgien).

TID

Omtales af Juul i 1807 og Rawert i 1831. (Juul 1807, ”Brabantes”; Rawert 1831, ”Linnede Varer, Brabantes” og tillægget ”Linnede Varer, Brabantes”)

FORKLARING

Juul skriver i 1807, at brabantes er et hørlærred, som produceres i Flandern, hvorfra det udføres til Holland, Spanien og Sydamerika. Det fremstilles i forskellige kvaliteter, ubleget, halvbleget samt en eller to gange bleget (se blegning). (Juul 1807, ”Brabantes”)

En lignende forklaring ses hos Rawert i 1831, men han gør i leksikaets tillæg udførligt rede for de forskellige kvaliteter, se citat. (Rawert 1831, ”Linnede Varer, Brabantes” og tillægget ”Linnede Varer, Brabantes” )

CITAT

”Brabantes, Dette Lærred bliver efter skeet Undersøgelse stemplet, saavel med Hensyn til Godhed, som Alenmaal. Det Maal, hvorefter det raa Lærred sælges paa Markederne ere 10 pct. Større, end den brabandske Alen, efter hvilken det sendes til Udlandet. Efter Appreturen (se appretering. Red) sendes det over Ostende til Spanien, Portugal, Amerika og Vestindien i overordentlig Mængde og under følgende Benævnelser. Brabantes floretes superfines, omhyggeligen bearbeidet og bleget Hørlærred, 5/4, 6/4, og 7/4 br., og omtrent 90 brabandske Al. langt; Brabantes floretes comunes, mindre omhyggeligt bearbeidet og mindre hvidt, i Gjennemsnit 25 pct. Ringere, i Stykker af omtrent 112 Al. Begge Slags lægges glat efter deres hele brede, bindes i blaat og hvidt Papir, og indpakkes i Sortementer paa 25 til 50 Stkr. Hvoraf stedse betales Gjennemsnitspriis. Brabantes crudos eller Bitres, sendes ogsaa i stor Mængde til Sydamerika. Det er fast, tæt, ubleget Lærred, som bestaaer halvt af Hørgarn, halvt af Hampegarn, 1 5/8 Al. bredt i Stkr. Paa 112 Al. Brabantillas ere af Blaar (se blår. Red.), 1 5/8 bredt og ubleget. Til bleget tages finere Garn, og gjøres da 6/4 br. Brabantes rotondos, halvt af blaar, halvt af Hør, hvidbleges, lægges rundt og forsendes saaledes. Disse sidste trende Sorter ere af ulige Længde”.

(Rawert 1831, tillægget ”Linnede Varer, Brabantes”)

FORFATTER

Birka Ringbøl Bitsch, redaktion Tove Engelhardt Mathiassen

KILDER

Termen optræder i følgende kilder: Juul, Bruun: Naturhistorisk, oeconomisk og technologisk Handels- og Varelexikon. Bd. 1 – 3. Kbh.: A. og S. Soldins Forlag, 1807 – 12, [Juul 1807]. Lorenzen, Erna: Seddelkartotek. Opbevares i Den Gamle By, [Lorenzen kartotek]. Rawert, Ole Jørgen: Almindeligt Varelexicon. Bd. 1 - 2. Kbh.: V. F. Soldenfeldt, 1831 – 34, [Rawert 1831].

Termen optræder ikke i: Andersen, Ellen: Danske bønders klædedragt. Kbh.: Carit Andersens Forlag, 1960, [Andersen 1960]. Berlingske Haandarbejdsbog. Ellen Andersen, Gertie Wandel og T. Vogel-Jørgensen (red.). Bd. 1 – 3. Kbh.: Berlingske Forlag, 1943 – 44, [BHB]. Bonniers Store Håndarbejdsleksikon. Bd. 1 – 20. Kbh.: Bonniers Bøger A/S, 1995, [BSHL]. Kalkar, Otto: Ordbog til det ældre danske Sprog (1300 – 1700). Bd. 1-4. Kbh.1881-1907. http://www.hist.uib.no/kalkar/ (anvendt 2011 – 2013), [OTDS]. Lorenzen, Erna: Folks tøj i og omkring Århus 1675-1850. Aarhus: Universitetsforlaget, 1975, [Lorenzen 1975]. Meyer, Karl: Almindeligt, Illustreret Vareleksikon. 4. udg. Kbh.: H.Aschehoug & Co. 1924, [Meyer 1924]. Ordbog over det danske Sprog, historisk ordbog 1700 – 1950. Bd. 1 – 28, 1919-54; supplementsbind 29 – 33, 1992 - 2005. http://ordnet.dk/ (anvendt 2011 - 2013), [ODS]. Salmonsens Konversationsleksikon. Chr. Blangstrup (red.). 2. udg. Bd. 1 – 26. Kbh.: A/S J. H. Schultz Forlagsboghandel, 1915 – 1930, [Salmonsen]. Textilbogen, Haandbog i textil varekundskab. Poul Sterm (red.). Bd. 1 – 2.. Kbh.: Westermanns Forlag, 1946, [Textilbogen 1946].