Chits

Fra textilnet
Skift til: navigering, søgning


VARIATIONER

Chits, chittes, zits

SPROG

Ordet er sandsynligvis en forvanskning af ordet chintz eller de indiske ord, som det udspringer af. Se chintz.

Salmonsen skriver i 1916 og Meyer i 1924, at chits er en variant af ordet chintz. (Meyer 1924, ”Chintz”; Salmonsen, ”Chits”)

DEFINITION

Tekstiler vævet af bomuld i lærredsbinding. Hvide, farvede, malede eller med tryk. Fremstillet i forskellige kvaliteter navngivet efter produktionsstedet. Størstedelen fremstillet i Bengalen (region i Sydasien omfattende Bangladesh og den indiske delstat West Bengal) og på Coromandelkysten (Sydindiens østkyst).

TID

Omtales af Juul i 1807 og Rawert i 1831. (Juul 1807, ”Chits”; Rawert 1831, ”Bomuldstøi, Chits”)

Rawert skriver i 1831, at der nu ikke sendes meget Chits til Europa, da de europæiske ”trykkede Kattuner” (bomuldstekstiler med mønstertryk, se kattun) er både smukkere og billigere.

FORKLARING

Juul skriver i 1807, at chits er hvide eller brogede ostindiske bomuldstekstiler (ostindien: ældre betegnelse for et ikke nærmere afgrænset område i Syd- og SØ-Asien), som for størstedelen fremstilles i Bengalen og på Coromandelkysten, hvorfra de i store mængder udføres til Europa, Afrika og Amerika. Det fremstilles i forskellige kvaliteter som navngives efter fremstillingsstedet. De forskellige kvaliteter har navne som: Chits-Mamoudis, Chits-Broad, Chits-Surat, Chits-Cadir, Chits-Nomauls, Chits-Palicol, Chits-Negapatnam og Chits-Chiaboutria. (Juul 1807, ”Chits”)

En lignende forklaring ses hos Rawert i 1831, han tilføjer dog en oplysning om, at der til de fine chits bruges perkal (fintvævet bomuldstekstil), ”hvoraf hvert Stykke skæres i 3 Dele, der kaldes Pache (tre Blade) og sælges tilsammen. Malede, med Guld og Sølv belagte, kaldes de Kiti-Matabi”. (Rawert 1831, ”Bomuldstøi, Chits”)

CITAT

”Chits, hvide eller brogede ostindiske Bomuldstøier, som for største Delen forfærdiges i Bengalen og paa Coromandelkysten, hvorfra de udføres i stor Mængde til Europa, Afrika og Amerika. Der gives forskiellige Sorter deraf, som efter de forskiellige Steder, hvorfra det faaes, har forskiellige Tilnavne, ligesom ogsaa dets Fiinhed, Længde og Brede er forskiellig. Nogle af disse Sorter ere: Chits-Mamoudis, Chits-Broad, Chits-Surat, Chits-Cadir, Chits-Nomauls, Chits-Palicol, Chits-Negapatnam, Chits-Chiaboutria. De ere i øvrigt fra 5 til 12 Alen lange og 1 til1½ Alen brede. De, som forekomme i den danske ostindiske Handel, ere sædvanlig fra 6 til 8, eller fra 17 til 18 Alen lange, og af lige Brede med de anførte Sorter”. (Juul 1807, ”Chits”).

FORFATTER

Birka Ringbøl Bitsch, redaktion Tove Engelhardt Mathiassen

KILDER

Termen optræder i følgende kilder: Andersen, Ellen: Seddelkartotek. Opbevares på Nationalmuseet, [Andersen kartotek]. Juul, Bruun: Naturhistorisk, oeconomisk og technologisk Handels- og Varelexikon. Bd. 1 – 3. Kbh.: A. og S. Soldins Forlag, 1807 – 12, [Juul 1807]. Lorenzen, Erna: Seddelkartotek. Opbevares i Den Gamle By, [Lorenzen kartotek]. Meyer, Karl: Almindeligt, Illustreret Vareleksikon. 4. udg. Kbh.: H.Aschehoug & Co. 1924, [Meyer 1924]. Rawert, Ole Jørgen: Almindeligt Varelexicon. Bd. 1 - 2. Kbh.: V. F. Soldenfeldt, 1831 – 34, [Rawert 1831]. Salmonsens Konversationsleksikon. Chr. Blangstrup (red.). 2. udg. Bd. 1 – 26. Kbh.: A/S J. H. Schultz Forlagsboghandel, 1915 – 1930, [Salmonsen].

Termen optræder ikke i: Andersen, Ellen: Danske bønders klædedragt. Kbh.: Carit Andersens Forlag, 1960, [Andersen 1960]. Berlingske Haandarbejdsbog. Ellen Andersen, Gertie Wandel og T. Vogel-Jørgensen (red.). Bd. 1 – 3. Kbh.: Berlingske Forlag, 1943 – 44, [BHB]. Bonniers Store Håndarbejdsleksikon. Bd. 1 – 20. Kbh.: Bonniers Bøger A/S, 1995, [BSHL]. Kalkar, Otto: Ordbog til det ældre danske Sprog (1300 – 1700). Bd. 1-4. Kbh.1881-1907. http://www.hist.uib.no/kalkar/ (anvendt 2011 – 2013), [OTDS]. Lorenzen, Erna: Folks tøj i og omkring Århus 1675-1850. Aarhus: Universitetsforlaget, 1975, [Lorenzen 1975]. Ordbog over det danske Sprog, historisk ordbog 1700 – 1950. Bd. 1 – 28, 1919-54; supplementsbind 29 – 33, 1992 - 2005. http://ordnet.dk/ (anvendt 2011 - 2013), [ODS]. Textilbogen, Haandbog i textil varekundskab. Poul Sterm (red.). Bd. 1 – 2.. Kbh.: Westermanns Forlag, 1946, [Textilbogen 1946].