Hatteslag

Fra textilnet
Skift til: navigering, søgningVARIATIONER

Hatteslag, hætslag


CITAT

”Hatteslag, se hætslag. Ordbog over det danske sprog.”

(Andersen kartotek)


1780: ”Bondestanden lærte jeg noget bedre at kjende, i det mindste Gaardmandsklassen, da Domkirkens Bønder ofte kom for at tale med min Fader. De vare, efter den Tids Brug, klædte i røde Kofter med mange Brystduge og Veste, men tynde Knæbuxer, om Sommeren af Lærred, om Vinteren af Skind, og paa Hovedet en Vadmels Kabudse, saaledes indrettet, at den i ondt vejr kunde foldes ud og slaaes ned over Hals og Skuldre. (Et lignende Hovedtøj af Klæde blev ogsaa, under Navn af Hatteslag, benyttet af Borgerfolk paa Vinterreiser.) De saae slet ikke forknyttede ud saaledes som maaske Tilfældet var med Herregaardsbønderne. Tvertimod vare der nogle iblandt dem, f. Ex. Beboerne af Øen Ourøe i Isefjorden, som forbausede ved deres Høide og kjække Holdning.” s. 12. Christian Ludvig Strøm: Ungdoms Minder. Udgivet ved Carl Dumreicher. Gemt og glemt i. 1915.”

(Østergård kartotek)


KILDER

Termen optræder i følgende kilder: Andersen, Ellen: Seddelkartotek. Opbevares på Nationalmuseet, [Andersen kartotek]. Østergård, Else: Seddelkartotek. Opbevares på Nationalmuseet, [Østergård kartotek].