Kyse

Fra textilnet
Skift til: navigering, søgning


Kyse.jpg

CITAT

”Kyse. Benævnelsen for en Hat der bindes under Hagen. Kan både være med og uden Skygge. Skyggen har Retning fremefter og bliver som Regel kortere eller forsvinder helt til Nakken. – JøK.”

(Andersen kartotek)

”1762. - Bånd. Garniture. - NB. Alle Sortementer af smukke Bouqvetter og Hovedblomster, saavelsom Sørgeblomster af Staal=Lan, og Allonger ligeledes af Staal, alle coulleurer nyemodigste Silke Allonger, Sørgesætter, hvide Floers dito, Smekker, Garniturer af Blomster, Taftes Punge, Cocarder, Soudiser eller Halsklude, Caschetter, Fløyels Kyser, Merlins Kniplinger, og smukke Staasbaand, tilligemed alle Sorter nyemodigste Silkebaand, faaes i Baandfabriqveur Pullichs Boutiqve paa Østergade. - Adresseavisen fredagen den 19 Marts 1762.”

(Østergård kartotek)

KILDER

Termen optræder i følgende kilder: Andersen, Ellen: Seddelkartotek. Opbevares på Nationalmuseet, [Andersen kartotek]. Østergård, Else: Seddelkartotek. Opbevares på Nationalmuseet, [Østergård kartotek].