Palatine

Fra textilnet
Skift til: navigering, søgning


CITAT

”Palatine, = tidligere halskraver, nu (rokokotid) større halstørklæder af flor, crepe eller kniplinger, som regel holdt sammen fortil med sølvlidser eller små knapper. Til vinterbrug havde palatinen beholdt sin oprindelige kraveform og fremstilledes af fløjl, pelsværk eller af sort el. hvide fjer. – Köhler: Trachten der Völker, Dresden 1871 s. 22. – Frauenzimmerlexicon 1773.

Palatine, krave af knipling (om sommeren) eller pelsværk (om vinteren), der dækkede halsudskæringen. Indført i Frankrig o. 1671 af pfalzgrevinde Charlotte Elisabeth af Baiern, ”la princess Palatine”

(Andersen kartotek)

”1762. Forskellige Varer. Endeel Effecter og Løsøre, bestaaende i Tin, Koibber, Trævahre, Linnet og Sengeklæder, saa og paa en anseelig Qvantite af Kramvahre, bestaaende i Crepiner og Agremens af adskillige Couleurer og Sorter, Coeffure Baand, Stokke=Uhr= og Liv=Baand, Lizer, Barattes Baand, Blondiner af adskiellige Couleurer, Entoilager, Flors skildrede Tørklæder, Silkevanter, forgyldte Kiol= og Vestknapper, sorte og hvide Glas dito, Franske Underhuer, Floers skildrede Smekker, sorte og hvide vævede Floers Tørklæder, Tombaks Ærmeknapper, Franske Knive med grønne Skafter, nogle Perlemoers dito, Qvadrille=Æsker, uldene Strømpebaand og Støvlebaand, Tandstikkerhuse, Knivfoderaler, skildrede Floers Palatiner, sorte Silke=Floers Manteliner, Kaprølleker, Antog af Silke=Blondiner og hvide Baand, Halsbaand og Smykker, Blondin=Sætter, Æsker med adskillige Silke=Blomster, sorte og blaa Hatteplumager, Traa=Fryndser, Hovedblomster, Franske Knappenaale, Coeffurenaale, Carcasser, Skiønpletter, sorte Silke Sørgefryndser, hvide Traa dito, Vifter af adskillige Sorter, Speylflor af adskillige Couleurer og Sorter, Marline Flor, Bøyler til Sætter, Underhuer til dito, udsyede Mands Huer, dito Manchetter, Hvidsøms dit, Fruentimmer dito, sorte fine Hængler, Elfenbeens tætte Kamme, Messing Spekkenaale, Daaser af adskillige Sorter og Materie, Elphenbeens Pudderknive og Tombaks dito, Papiir Tapezerier, Ørenringe og Pendeloqver i Sølv og indfattede, saa og Flasker med adskillige lugtende Vande, som alt tilhører Thobias og Samuel Martins Boe, og bliver Mandagen den 26 April førstkommende, og efterfølgende Dage, fra Kl. 8 af om Formiddagen, ved offentlig Auction opbudet, og til de Høystbydende bortsolgrt, udi benævnte Boes tilhørende Huus i Pilesteræde. Adresseavisen, Fredagen den 16 April 1762.

1795. Melkeflor. --Den tolvte April stod jeg til Confirmation. I de tre Aar, som vare forløbne siden vor Faders Død, havde Moder ikke givet mig andre Klæder end Værkenskjoler; hun spandt Liingarn til Rending og Uldgarn til Indslet; Tøiet blev farvet mørkebruunt og hun syede selv Kjoler til mig deraf. Da det nærmede sig mod Confirmationstiden, lod Moder Skrædder Bader hente; han tog Maal af mig og syede til mig en elegant Kjole af sort Silketøi; Moder forfærdigede en Palatine eller Gogerette af Melkeflor, kantet med Atlasbaand, og gav mig om Halsen, jeg fik Silkesko og hvide Alunskinds Handsker, og Fru Treschow sendte mig Aftenen før Confirmationsdagen sin kjøbenhavnske Haarskjærer, som satte Papillotter i mit Haar og kom igjen den næste Morgen for at accomodere ”en boucles” efter den Tids Mode. – s.63. - Dunker, Conradine B.: Gamle Dage. Kjøbenhavn 1871”

(Østergård kartotek)

KILDER

Termen optræder i følgende kilder: Andersen, Ellen: Seddelkartotek. Opbevares på Nationalmuseet, [Andersen kartotek]. Østergård, Else: Seddelkartotek. Opbevares på Nationalmuseet, [Østergård kartotek].