Forside

Fra Textilnet
Skift til: Navigation, Søgning

Velkommen til textilnet

Tex rød.jpg


Om textilnet.dk

textilnet.dk er en digital ordbog/termbase over historiske og nutidige begreber for dragt og tekstil fra 1600tallet og frem til nutiden. Det drejer sig om ord, der bliver brugt eller har været brugt i Danmark. Mange af dem er imidlertid af udenlandsk oprindelse, så man vil også finde bl.a. franske og engelske ord i ordbogen.

Målet er at gøre ordene aktive ved at lade dem være offentligt tilgængelige på internettet forsynet med kildebelagte ordforklaringer, variationer i staveformer, systematisering i hovedområder og med det litterære niveau i citater, der placerer ordene i tid og sted.

Projektet ledes af museumsinspektør Tove Engelhardt Mathiassen, Den Gamle By, og Den Gamle By finansierer hosting af den digitale ordbog. Man kan komme med kommentarer og spørgsmål til textilnet.dk på adressen: textilnet@dengamleby.dk


Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har fulgt arbejdets gang og deltaget i de strukturelle og indholdsmæssige diskussioner om termbasen. I gruppen sidder forskere fra Nationalmuseet, Designmuseum Danmark og Center for Tekstilforskning ved Københavns Universitet samt freelance forskere. Arbejdsgruppen udspringer af det faglige netværk Dragtpuljen (http://www.dragt.dk)


Sådan søger man

Der kan søges ved hjælp af søgefeltet i øverste højre hjørne. Når man anvender denne funktion, får man en oversigt over de sider, hvor det pågældende ord/begreb er nævnt. Altså en fritekstsøgning.


Man kan også søge mere målrettet via menuen i venstre side, hvor man kommer frem til begreber/ordslagsord under overskrifterne:

Materialer, tekstiler, fremstillingsteknikker, dragter og dragtdele, dekorationer, farver, farvestoffer og farvningsteknikker samt stil. Vælger man et af disse områder, får man en liste over databasens opslagsord i det pågældende område, og herfra kan man klikke sig videre til den ønskede forklaring. I de anvendte seddelkartoteker (se under udgangspunkt) har der ikke været begreber for stil som punk, hip hop mv.. Det vil forhåbentlig komme i en senere fase af projektet. Man kan også orientere sig i listen over samtlige kilder, der er anvendt i arbejdet med termerne i textilnet.dk.


Tip:

Hvis man ikke kan finde det ønskede ord på listerne, er det en god ide også at foretage en fritekstsøgning i søgefeltet. Her søger man ikke kun på databasens opslagsord, men i hele databasens tekstdel.

Det kan f.eks. være en fordel i forhold til tekstiler: Samme tekstil kan have forskellige navne, der kan være stavet på mange forskellige måder. Mange af variationerne kan findes under listen med opslagsord, men ikke alle. Dem fanger man imidlertid ved søgning i søgefeltet. Desuden har nogle tekstiler mange undergrupper og varianter med selvstændige navne, og ikke alle er medtaget som opslagsord på listen. Endelig har et tekstil og det materiale, som tekstilet er fremstillet af, somme tider den samme term. Rent teknisk kan et begreb imidlertid kun figurere under ét område, i dette tilfælde enten ”materialer” eller ”tekstiler”. Via en søgning i søgefeltet eliminerer man imidlertid denne problematik, da man her søger i alle databasens tekster.


Tex blå.jpg


Udgangspunkt


Udgangspunktet for textilnet.dk er tre seddelkartoteker (Lorenzen, Østergård og Andersen) og digitaliserede dias af tekstilprøver (Cock-Clausen).


Det første seddelkartotek er på cirka 900 hånd- og maskinskrevne sedler over begreber for tekstiler og materialer. Det er indsamlet af dr. phil. Erna Lorenzen, der var museumsinspektør i Den Gamle By fra 1959 til 1979. Hver term fra Erna Lorenzens kartotek er opstillet i følgende rubrikker:


Variationer: termens forskellige stavemåder (ortografiske variationer)

Sprog: oversættelser til norsk (no.), svensk (sv.) engelsk (en.), tysk (ty.) og fransk (fr.), dog kun i det omfang oversættelserne findes i det anvendte kildemateriale. Desuden en redegørelse for termens oprindelse og udvikling (etymologi), såfremt disse oplysninger findes i det anvendte kildemateriale.

Definition: redaktionens forklaring på termen, et kort sammendrag af de forskellige kilders oplysninger.

Tid: oplysninger om hvornår termen blev anvendt, en rammedatering hvis muligt.

Forklaring: Redegørelse for de anvendte kilders udsagn om den pågældende term. Hvis der er mange samstemmende kilder, gøres der ikke rede for hver enkelt. Det fremgår af kildelisten, hvilke kilder der er gennemset.

Citat: Relevante citater fra en eller flere kilder.

Kilder: En fortegnelse over de kilder, hvori termen optræder. Som en ekstra service findes der også en fortegnelse over de kilder, der forgæves er gennemsøgt, dvs. kilder hvor termen ikke optræder. Følgende kilder er systematisk gennemgået for samtlige termer:


Dr. phil. Erna Lorenzens seddelkartotek, som formodentlig er skabt, mens hun forskede til doktordisputatsen: Folks Tøj i og omkring Aarhus, der udkom i 1975. Foto: Tove Engelhardt Mathiassen.

Dr. phil. Erna Lorenzens seddelkartotek, som formodentlig er skabt, mens hun forskede til doktordisputatsen: Folks Tøj i og omkring Aarhus, der udkom i 1975. Foto: Tove Engelhardt Mathiassen.


1. Moth, Matthias: Håndskrevet ordbog, opbevares på Det Kgl. Bibliotek. Udarbejdet i perioden ca. 1686 -1719. Digitaliseret version: http://mothsordbog.dk/ (anvendt 2013 – 2014).

2. Bruun Juul: Naturhistorisk, oeconomisk og technologisk Handels- og Varelexikon. Bd. 1 – 3. Kbh.: A. og S. Soldins Forlag, 1807 – 12.

3. Kalkar, Otto: Ordbog til det ældre danske Sprog (1300 – 1700). Bd. 1-4. Kbh.1881-1907. http://www.hist.uib.no/kalkar/ (anvendt 2011 – 2013).

4. Ole Jørgen Rawert: Almindeligt Varelexicon. Bd. 1 - 2. Kbh.: V. F. Soldenfeldt, 1831 – 34.

5. Ordbog over det danske Sprog, historisk ordbog 1700 – 1950. Bd. 1 – 28, 1919-54; supplementsbind 29 – 33, 1992 - 2005. http://ordnet.dk/ods (anvendt 2011 - 2013).

6. Erna Lorenzen: Folks tøj i og omkring Århus 1675-1850. Aarhus: Universitetsforlaget, 1975. Doktordisputats.

Desuden er supplerende oplysninger hentet i relevante tekstilafhandlinger, artikler, opslagsværker og anden faglitteratur om dragter og tekstiler.

På citatniveauet er det andet kartotek, nemlig konservator Else Østergårds seddelkartotek over citater fra aviser og for eksempel erindringslitteratur, et uvurderligt supplement. Else Østergård blev ansat på Nationalmuseet i 1958 og er stadig tilknyttet.

Det tredje seddelkartotek er indsamlet af Ellen Andersen, der var museumsinspektør på Nationalmuseet fra 1936 til 1966. Mange af begreberne på Ellen Andersens sedler er de samme som på Erna Lorenzens og er indført i textilnet.dk; men derudover har Ellen Andersen indsamlet ca. 150 termer for dragter og dragtdele. De er indført som citater fra Ellen Andersens sedler og vil forhåbentlig senere kunne blive opstillet i de samme rubrikker som Erna Lorenzens 900 sedler. I Ellen Andersens sedler er der et stort udviklingspotentiale for textilnet.dk, fordi de rummer mange litteraturhenvisninger og henvisninger til dragter i Nationalmuseets samlinger. Den type sedler er indtastet i word-dokumenter og kan på et senere tidspunkt indgå i textilnet.dk.

Illustrationer: Mag. art. Ingeborg Cock-Clausens dias samling af stofprøver i danske museer og arkiver, nu i Designmuseum Danmarks bibliotek, er anvendt sammen med billeder fra Den Gamle Bys samlinger som illustrationer.


Arbejdet med textilnet.dk er blevet fulgt nøje af Dansk Sprognævn

TAK

textilnet.dk takker varmt for generøs støtte fra:


Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond

Augustinus Fonden

Farumgaard-Fonden

Kulturstyrelsen

Termplus Aps

Den Gamle By, Danmarks Købstadmuseum


Tex gul.jpg